آرشیو: آموزش عموم

مشخصات گفتار مردان
مشخصات گفتار مردان

مشخصات گفتار مردان : مردان در شیوه سخن گفتن خود ،‌ رقابت جو ترند و به طور مشخص در فرآیند نوبت جویی رقابتیدرگیر می‌شوند . یعنی سخن دیگران را قطع می‌کنند تا خود سر رشته کلام را در اختیار گیرند . تحقیقات نشان داده است ۹۶ درصد از موارد قطع کلام دیگران…

استرس
استرس

”  استرس “     شرح بیماری استرس‌ عبارت‌ است‌ از واکنشهای‌ فیزیکی‌، ذهنی‌ و عاطفی‌ که‌ در نتیجه‌ تغییرات‌ و نیازهای‌ زندگی‌ فرد، تجربه‌ می‌شوند. تغییرات‌ می‌توانند بزرگ‌ یا کوچک‌ باشند. پاسخ‌ افراد به‌ تغییرات‌ زندگی‌ متفاوت‌ است‌. استرس‌ مثبت‌ می‌تواند یک‌ انگیزش‌ دهنده‌ باشد در حالی‌ که‌ استرس‌ منفی‌ می‌تواند در زمانی‌ که‌ این‌…