آرشیو: اخبار مرکز

ساخت کلیپ حمایتی در موسسه راستا

در پی کمک به یکی از کودکان طرح حمایتی کودک کا ر وخیابان موسسه راستا یک گروه هنری موسوم به ” تلخند ” اقدام به ساخت کلیپی کوتاه در جهت تامین هزینه های عمل این کودک نمود. امید است همکاری راستا و تلخند موجب بهبود حال این کودک شود. جهت…