فهرست کارگاه های آموزشی

فهرست کارگاه های آموزشی

 

گروه درمانیIMG_20180628_150102_240

121212

1212

مصاحبه انگیزشی

زبان تن در مصاحبه تشخیصی22

ترومای عشقمصاحبه انگیزشی

Slide4photo_2017-10-28_11-45-21

photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۱_۱۵-۱۰-۳۵photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۱_۱۵-۱۰-۳۵ (2)photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۱_۱۴-۴۱-۳۷photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۱_۱۴-۴۱-۳۶

photo_۲۰۱۷-۱۰-۲۱_۱۴-۴۱-۳۳معرفی کانال

طرح تخفیف96

کارگاه تقسیر نقاشی

مهارتهای زندگیk1طرح تخفیف

جلسه هشتم

%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85

%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d9%85

%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%af%d9%88%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3%d9%87-%d8%a7%d9%88%d9%84

 

 

 

%d8%a7%d8%b3%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%af-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86

%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%b2%d9%86%d8%a7%d8%b4%d9%88%db%8c%db%8c%d9%85%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%db%8c%d8%af%d8%af%d8%af%d8%aa%db%8c%d9%be-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8cکارگاه 1

کارگاه 2

Slide1

Slide2

اسلاید فرزندپروری

اسلاید تربیت جنسی کودک

کشاورزکشاورزنودرگاه

Slide2

Slide1

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن طرحواره-درمانی-1024x576.jpg می‌باشد