راهنمای شرکت در کارگاه

راهنمای شرکت در کارگاه

آنچه لازم است در مورد دوره ها و کارگاه های آموزشی بدانیم :

ویژگی خاص دوره ها و

کارگاه های آموزشی

ظرفیت شرکت کنندگان

نحوه ثبت نام

شرایط انصراف

گواهی

تلفن                                                   

                                ۳۲۲۶۸۶۴۶ – ۳۲۲۱۹۳۶۳ – ۰۲۶

پست الکترونیکی

info@rasta-psychology.ir

آدرس مرکز

آدرس : کرج ،  چهارراه طالقانی ، جنب برج طالقانی ،

ساختمان یادگاری ، طبقه دوم ، واحد چهار .

مسئولین ثبت نام

زمان ثبت نام

ریزبرنامه کارگاه­های

 

هزینه ثبت نام

نحوه پرداخت

 شماره حساب بانک ملی

۰۱۰۵۰۸۸۴۶۴۰۰۶


به نام : محمود نودرگاه فرد

شماره کارت عابر بانک ملی

۶۰۳۷۹۹۱۴۳۵۱۵۷۴۲۹

 شماره حساب بانک پاسارگاد

                      ۳۹۰۳/۸۰۰۰/۱۳۰۸۸/۱

به نام : محمود نودرگاه فرد

 شماره کارت عابر بانک پاسارگاد

۵۰۲۲۲۹۱۰۲۱۲۲۷۳۰۹