کارشناسان درمان کلینیک تخصصی راستا

کارشناسان درمان کلینیک تخصصی راستا

 

کارشناسان درمان کلینیک تخصصی راستا

 

نام کارشناس

 

تحصیلات

 دکتر محمود نودرگاه فرد محمود نودرگاه فرد (مدیر و مؤسس) دکتری تخصصی مشاوره
  نیلوفر طهمورسی دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
  الهام سوری کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
  امیری-large صدیقه امیری کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت
  اکبری زهرا اکبری کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت
This image has an empty alt attribute; its file name is DSC04826-1024x768.jpg مریم مدیح کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی
  فریدون باقری کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت
این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن DSC04841-1024x768.jpg می‌باشد راحله آیین کارشناس ارشد مشاوره خانواده
  کیوان پهلوان کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت
  سارا رحمانی کارشناس ارشد مشاوره
 2 فریبا سلیمی کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
مرجان اهتمام کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
فرنوش مهریان کارشناس ارشد روانشناسی عمومی
This image has an empty alt attribute; its file name is DSC04822-1-1024x768.jpg صونا چایچی کارشناس ارشد مشاوره
This image has an empty alt attribute; its file name is DSC04825-1024x768.jpg زهرا پژوهنده کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت