رزومه دکتر محمود نودرگاه فرد

رزومه دکتر محمود نودرگاه فرد

رزومه :

محمود نودرگاه فرد

متولد  ۵  مهر  ۱۳۴۵  ،  شهرری

 

الف- سوابق تحصیلی :

 • کارشناسی علوم تربیتی
 • کارشناسی ارشد مشاوره
 • دکتری مشاوره

 

ب- سوابق شغلی :

 

 • مشاور مناطق مختلف آموزش و پرورش شهرهای تهران و کرج .
 • مدرس دوره های آموزش خانواده در مناطق مختلف آموزش و پرورش شهرهای تهران ، کرج و رامسر .
 • مدرس دوره های آموزش مدیران و مشاوران در مناطق مختلف آموزش و پرورش شهرهای تهران و کرج .
 • مدرس دوره های عالی آموزش ضمن خدمت فرهنگیان شهرهای تهران و کرج .
 • مدرس گروههای روانشناسی ، مشاوره و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی در چندین واحد دانشگاهی شهرهای رودهن ، قوچان ، آستارا ، تنکابن و کرج .
 • مدرس گروههای روانشناسی و مشاوره دانشگاه دولتی زنجان .
 • مدرس دوره های عالی آموزشیاران نهضت سوادآموزی شهرستان کرج .
 • مدرس و مشاور واحد طب کار و ایمنی بهداشت سازمان صنایع دفاع ( در دوره خدمت سربازی ) .
 • مشاور مراکز مشاوره حضوری سازمان بهزیستی استان تهران ( شهر تهران ) .
 • مشاور مراکز مشاوره حضوری سازمان بهزیستی استان تهران ( شهرستان کرج ) .
 • مشاور واحد صدای مشاور سازمان بهزیستی استان تهران .
 • مدرس و مشاور مرکز آموزش سازمان زندانهای استان تهران .
 • روانشناس واحد روانشناسی کانون اصلاح و تربیت شهر تهران .
 • مشاور و مدیر فنی مؤسسه پژوهشی روان پویش .
 • مؤسس و مدیر فنی مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره ای مهراد در شهر تهران .
 • مؤسس و مدیر فنی مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره ای راستا در شهرستان کرج .
 • مدرس دوره های مهارتهای زندگی سازمان بهزیستی استان تهران ، شهرستان کرج .
 • مدرس دوره های باز آموزی کارشناسان مشاوره و روانشناسی و مهارتهای زندگی سپاه ناحیه کرج .
 • مدرس دوره های باز آموزی کارشناسان مشاوره و روانشناسی و مهارتهای زندگی کمیته امداد امام خمینی شهرستان کرج
 • مدرس دوره های باز آموزی کارشناسان مشاوره و روانشناسی و مهارتهای زندگی شرکت راه آهن شهرستان کرج .
 • مشاور و کارشناس روانشناس نشریه های داخلی و داخل پروازی سازمان هواپیمایی ملی ایران ( هما ) .
 • عضو پیوسته انجمن روانشناسی ایران
 • عضو پیوسته انجمن مشاوره ایران
 • عضو پیوسته سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • عضو پیوسته خانه روانشناسان و مشاوران و حرف یاورانه استان تهران
 • عضو هیئت مدیره انجمن مدرسان مهارتهای زندگی استان البرز
 • نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل گروه جامع علوم روانشناختی البرز
 • مدیرعامل و عضو هیئت مدیره مؤسسه خدمات روانشناختی اندیشه ساز راستا
 • کارشناس روانشناسی سایت خبرگزاری مهر
 • کارشناس روانشناسی سایت البرز من
 • کارشناس روانشناسی سایت واضح
 • کارشناس روانشناسی سایت سپیدارآنلاین
 • کارشناس روانشناسی سایت شبکه خبری البرز
 • کارشناس روانشناس روزنامه جام جم
 • مدیر و مجری طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان در استان البرز
 • مدیر و مجری طرح کاهش طلاق اداره کل بهزیستی استان البرز ، مرکز مشاوره راستا
 • مدرس دوره کارشناسی ارشد رشته های روانشناسی بالینی و روانشناسی عمومی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی زنجان .
 • مدرس دوره های آموزشی مهارت افزایی کارکنان مخابرات استان البرز
 • مشاور و کارشناس دفتر نحقیقات نیروی انتظامی استان البرز
 • مشاور و کارشناس تحریریه مجله موفقیت

 

 

ج- سوابق پژوهشی :

 

 • ترجمه کتاب ” رویکردهای نوین در روان درمانی ” ، انتشارات شلاک ، ۱۳۸۰      
 • پژوهش ” بررسی تأثیر جو عاطفی خانواده بر خودپنداره در نوجوانان ” ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن ، ۱۳۷۳
 • پژوهش ” بررسی ویژگیهای شخصیتی علاقمندان به پدیده های فرا روانشناختی ” ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، ۱۳۹۲