تماس با مرکز

تماس با مرکز

تماس با مرکز :

ساعات کار مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره راستا شنبه تا چهارشنبه از  ۹  الی ۱۳ و ۱۶ الی ۲۰ و روزهای پنجشنبه ۹ الی ۱۳ می باشد .

آدرس : کرج ، چهارراه طالقانی ، جنب برج طالقانی ، ساختمان یادگاری ،

طبقه دوم ، واحد ۴

       تلفن :       ۳۲۲۶۸۶۴۶ – ۳۲۲۱۹۳۶۳
نمابر :
             ۳۲۲۱۹۳۶۳۰۲۶

پست الکترونیکی info@rasta-psychology.org