معرفی مرکز

معرفی مرکز

 

کلینیک تخصصی روانشناسی و مشاوره راستا :

     مرکزی است متشکل از اساتید دانشگاه و پژوهشگران برتر گرایشهای مختلف رشته های روانشناسی و مشاوره که با هدف تولید و توسعه علم روانشناسی و همچنین ارائه خدمات تخصصی مشاوره ای و درمانی در سال ۱۳۷۹  با مجوز سازمان بهزیستی استان تهران و به شماره ثبت ۲۲۷۳  ، توسط محمود نودرگاه فرد تأسیس گردیده است .

     همچنین اعضای اصلی کلینیک راستا با هدف ارائه خدمات گسترده آموزشی و پژوهشی در حوزه های مختلف علم روانشناسی و مشاوره و آموزشهای شهروندی به شهروندان و اهالی محترم استان البرز و نیز پذیرش و اجرای طرحهای پژوهشی از کلیه ارگانها و سازمانهای استان و منطقه ، در سال ۱۳۹۱ اقدام به تشکیل تعاونی با نام « مرکز جامع علوم روانشناختی البرز » با مجوز اداره کل تعاون استان البرز و به شماره ثبت ۲۲۹۹۳ نمودند .

     کلینیک تخصصی روانشناسی و مشاوره راستا با برخورداری از کادر علمی ، درمانی و آموزشی مجرب و با توجه به رسالت خود ، خدمات زیر را در سطح منطقه و استان ارائه می نماید :

 

۱- آموزش بهداشت روانی : اجرای برنامه ها و کارگاههای آموزشی درزمینه های عزت نفس ، ابراز وجود ، مدیریت خشم ، مهارتهای

اجتماعی ، مهارتهای ارتباطی ، مهارتهای زندگی ، مدیریت زمان شیوه های مطالعه و یادگیری ، فرزند پروری و دیگر موضوعات

مرتبط با حوزه روانشناسی .

۲- راهنمایی و مشاوره ازدواج : ارائه کمک های تخصصی برای آگاه ساختن مراجعان از ماهیت و اهداف ازدواج ، شرایط لازم برای ازدواج ، ملاکهای انتخاب همسر ، انتخاب صحیح همسر و کسب آمادگی برای یک زندگی زناشویی موفق .

۳- مشاوره بحران : ارائه کمک های تخصصی به مراجعان داغ دیده و سوگواری که عزیزی را از دست داده ، از همسر خود جدا شده یا در زندگی خود دچار بحران یا خسارت بزرگ دیگری شده اند .

۴ – مشاوره بهداشت روانی : ارائه کمک های تخصصی برای رفع مشکلات شناختی ، عاطفی ، رفتاری ، رشدی ، ارتباطی و شخصیتی .

۵- راهنمایی و مشاوره تحصیلی : ارائه کمک های تخصصی در انتخاب صحیح و بهینه رشته تحصیلی ، رفع مشکلات تحصیلی و یادگیری پیشرفت و موفقیت تحصیلی و سازگاری با محیط تحصیلی .

۶- راهنمایی و مشاوره خانواده : ارائه کمک های تخصصی برای بهبود روابط و تعامل اعضای خانواده و ارتقاء عملکرد خانواده از طریق رفع مشکلات ارتباطی ، ساختاری و رشدی خانواده و دست یافتن به خانواده ای صمیمی ، بالنده و کارآمد و پیشگیری از بروز آسیبهای خانوادگی .

۷- راهنمایی و مشاوره زناشویی : ارائه کمک های تخصصی برای بهبود روابط و تعامل بین همسران ، تحکیم ، حفظ و تداوم یک زندگی سالم ، شاد ، با نشاط ، پویا و موفق زناشویی و کمک به رفع مشکلات و گرفتاری های گوناگون زناشویی .

۸- راهنمایی و مشاوره شغلی : ارائه کمک های تخصصی در زمینه انتخاب و تغییر شغل ، رفع مشکلات شغلی ، بهینه سازی روابط شغلی و بین شغلی و نیل به موفقیت و رضایت شغلی .

۹- سنجش و اندازه گیری : اجرای انواع آزمون های هوش ، استعداد رغبت و شخصیتی .

۱۰- پژوهش : پذیرش و اجرای طرحهای پژوهشی و آماری از کلیه ارگانها و سازمانهای استان و منطقه .