جذابیت شخصیت و نفوذ در دیگران

جذابیت شخصیت و نفوذ در دیگران

جذابیت شخصیت و نفوذ در دیگران

جذابیت شخصیت و نفوذ در دیگران


   ارتباط یکی از قدیمی ترین و در عین حال عالی ترین دستاوردهای بشر است . ارتباط در گذشته و در زندگی انسانهای اولیه ، به عنوان کارکردی در جهت حفظ حیات و زمینه ساز فعالیتهای اجتماعی بوده است . اما در عصر حاضر اهمیت برقراری رابطه به حدی است که انسان ، پیوسته در تلاش برای ابداع و ساخت انواع وسایل ، ابزارها و روشهای کارآمدتر ارتباط فردی و جمعی است . هیچ نوع ارتباطی جز به دلیل احساس نیاز شدید انسان برای برقراری تعامل اجتماعی صورت نمی گیرد . که این خود یکی از مهمترین نیازهای روانی و شخصیتی انسان محسوب می شود .

   شخصیت ما یکی از مهمترین موهبتهای الهی است که به انسان عطا شده است . هر کسی شخصیتی دارد ، و شخصیت ما به تعیین موفقیت ، خوشی و خرسندی در زندگی ما کمک می کند . همه چیزهایی را که تا کنون به دست آورده ایم ، تمام چیزهایی را که انتظار داریم به دست آوریم ، و حتی سلامت عمومی ما می تواند تحت تأثیر شخصیت ما و شخصیت افرادی که با آنها تعامل داریم قرار گیرد .

   تا کنون چند بار فردی را به عنوان کسی که شخصیت ممتازی دارد توصیف کرده ایم ؟ منظور ما از این توصیف معمولاَ این است که وی خوش برخورد و دلپذیر است و به راحتی می توان با او کنار آمد ، فردی که ممکن است او را به عنوان دوست ، هم اطاقی ، یا همکار انتخاب کنیم .

   در حالیکه ما در باره شخصیت دیگران داوری می کنیم ، آنها نیز داوریهای مشابهی در باره ما می کنند . این قضاوتهای دو جانبه ، هم زندگی داور و هم زندگی فرد داوری شده را شکل می دهند . تعداد و تنوع موقعیتهای اجتماعی که مشتاقانه در آن شرکت می کنیم نیز توسط شخصیت ما تعیین می شود .

   وقتی در مورد کسی گفته می شود بسیار با شخصیت است غالباَ درجه کارآیی و جاذبه اجتماعی وی مورد نظر است . روانشناسان در بحث از شخصیت بیش از هر چیز به تفاوتهای فردی توجه دارند ، یعنی ویژگیهایی که یک فرد را از افراد دیگر متمایز می کند . بنابراین مراد از شخصیت الگوی معینی از رفتارها و شیوه های تفکر است که نحوه سازگاری شخص با محیط را تعیین می کند .       

   مهارتها و فرایندهای رفتاری خاص ، افراد را قادر می سازد که پیامها را با دقت بیشتر ، مؤثرتر و کارآمدتر رد و بدل کنند . هر ارتباطی که برقرار می کنیم ، و هر پیامی که می فرستیم حاوی دو مؤلفه است : نگرش  و رفتار . نگرشها ریشه در باورها ، احساسات و قصد و نیت ما از ارتباط دارند . رفتارها ( کلامی و غیر کلامی ) ، بازتاب تلقی های زیربنایی ماست و از آن ریشه می گیرد . بنابراین هر ارتباطی که ایجاد می کنیم ، بازتاب نگرش زیربنایی ما به خود و طرف مقابلمان است .

    نگرش غیر توجه آمیز و فقدان مهارت در رابطه ، موجب دشواری زندگی می شود . نگرش عاری از توجه یا فقدان مهارت می تواند رابطه مؤثر را مختل یا کند کند و یا فرو پاشد و در نتیجه جذابیتها را از بین ببرد . فرایندهای ارتباطی ماهرانه منجر به رضایت بخش ترین و اثربخش ترین پیامدها بین افراد می شود . 

 

   در کتاب اخلاق ناصری ، در مورد اصول دوست یابی و نفوذ در دیگران چنین آمده است :

صدیق حقیقی به عدد بسیار نبود ، لیکن حسن عشرتی و کرم لقایی با او به استحقاق استعمال افتد . با بسیار کسان بی استحقاق باید کرد به جهت طلب فضیلت .

   در گلستان سعدی نیز در باب مهارتهای ارتباطی چنین آمده است :

خشم بیش از حد گرفتن وحشت آرد و لطف بی وقت هیبت ببرد . نه چندان درشتی کن از تو سیر گردند و نه چندان نرمی که بر تو دلیر گردند .

   همه می دانیم که جذابیت شخصیتی با جذابیت ظاهری ( زیبا بودن ) فرق دارد . جذابیت و گیرایی شخصیتی کاملاَ اکتسابی است و آگاهانه و یا ناآگاهانه کسب می شود . در بررسی راههای کسب جذابیت شخصیتی به این نتیجه    می رسیم که رمز موفقیت در نفوذ و تأثیرگزاری در دیگران در واقع همان استفاده ماهرانه از مهارتها و تکنیکهای برقراری ارتباط مؤثر است . بنابراین هر یک از ما ، صرف نظر از اینکه در چه جایگاه و موقعیتی قرار داریم ، برای کسب موفقیت و رضایت در ارتباط ، و همچنین ایجاد جاذبه و نفوذ مؤثر در تعاملات فردی و اجتماعی ، ملزم به آگاهی از اصول ارتباط مؤثر و رعایت هر چه بهتر و دقیقتر آنها هستیم .

 

در این قسمت به اهم این اصول ، به طور خلاصه اشاره می کنیم :

  • وضع ظاهری آراسته داشته باشیم :

   مرتب و تمیز باشیم ، هماهنگی و پاکیزگی ناخودآگاه باعث جذب مردم می شود . البته باید دقت شود که لباسهای عجیب و غریب باعث جذب نمی شوند . تمیزی و اطوی لباس ، موهای مرتب ، دهان خوشبو و مانند آن از عوامل مهم جذب است . اما آراستگی ظاهری فقط به پوشش و شرایط ظاهری خلاصه نمی شود ، بلکه حرفهای زیبا ، جملات مثبت ، اعمال درست و مانند آن نیز از عوامل بسیار مهم جذب محسوب می شوند .

 ۲- سکوت را تمرین کنیم :

   بعضی از افراد می پندارند که هر چه شلوغتر و پر صداتر باشند بیشتر جذب می شوند ، در حالیکه همیشه اینطور نیست. در بسیاری از موارد ، سکوت تأثیر ذهنی بیشتری در افراد می گذارد . هنگام سکوت ، در اطراف خود یک نوع خلاء ایجاد می کنیم و این خود باعث جذب است . همچنین سکوت انسان را عاقلتر و با تجربه تر نشان می دهد و باعث ایجاد زمینه ای مناسب برای صمیمیت می شود . بسیارس از مردم در مقابل افراد شلوغ و پر سر و صدا احساس راحتی و امنیت نمی کنند . البته سکوت ناشی از ترس و عدم اعتماد بنفس نیز باعث کاهش جذابیت        می شود . بنابراین باید توجه داشت که سکوت همیشگی و طولانی نبوده و مانع برقراری ارتباط نگردد .
۳- نرم و ملایم صحبت کنیم :

   این مورد هم ، مانند مورد قبلی باعث ایجاد خلاء در پیرامون می شود و موجب جذب می شود . جیغ و داد و هوار، بلند صحبت کردن و خشن و عصبی بودن باعث سلب اعتماد و قطع ارتباط با مردم می شود .

 ۴- فرد محترمی باشیم :

    ما وقتی می توانیم به طرف مقابل خود نشان دهیم به او علاقمند هستیم که خودمان به دوستی با او علاقمند باشیم .  به خود و دیگران احترام بگذاریم . بی ادبی در کلام و گفتار و رفتار از جذابیت بسیار می‌کاهد . باید در ظاهر آراسته و در باطن وارسته بود . شخص مؤدب و متین و محترم بی تردید جذاب تر از شخص بی ادب است . هتاکی و ناسزا گفتن حتی به افراد بدصفت و بی شخصیت ، و همچنین تحقیر ، تمسخر ، غیبت و بدگویی ، با احترام منافات دارند .

 ۵- از شوخی زیاد بپرهیزیم ، اما خنده رو باشیم :

   شوخی فراوان انرژی ذهنی را کاهش داده و جذابیت را از بین می برد . چرا که شوخی به تدریج پرده های حرمت را از بین برده و کم کم موجب بی احترامی می شود . با این حال تبسم ، به چهره جذابیتی عمیق می بخشد . در تبسم سنگینی و متانت موج می زند ، ولی در خنده زیاد و شوخی ، سبکی و کاهش جذابیت نهفته است . یک تبسم خوشایند نشانه آمادگی برای پذیرش دوستی دیگران بوده و خصوصیات اخلاقی او را بلافاصله تحت تأثیر قرار       می دهد .

۶- قاطعیت یعنی جذابیت :

   سست عنصر نبودن و پای تصمیمات و تعهدات ماندن موجب جذابیت می شود . افرادی که شخصیتی قاطع دارند و اهداف  مشخص ، ارزشهای معین و برنامه های مدونی دارند ، بلا استثناء جذابند . قدرت نه گفتن به درخواست های بی ارزش دیگران موجب رویش جذابیت می شود . حال آنکه برخی اعتقاد دارند برای جذب دیگران باید حتماَ به نیازها و درخواستهای اطرافیان پاسخ مثبت داد . بعضی افراد خود را فدای این و آن می کنند و هر درخواست مثبت یا منفی را قبول می‌کنند و سعی دارند به این طریق در دل دیگران رخنه کنند ، که البته در اغلب موارد به نتایج دلخواه دست پیدا نمی‌کنند . جذابیت یعنی مصمم بودن و قاطعیت در رفتار و گفتار .
۷- مراقب امیال و غرایز شخصی خود باشیم :

   افراد دارای شخصیت مسلط و چیره بر غرایز و امیال ، دارای تسلط بیشتری بر احساس و رفتار خود هستند . کسانی که بر میل جنسی ، میل غذا خوردن ، عواطف و هیجانات خود مسلط هستند ، جذابیت معنوی دارند . تاثیر روانی بسیاری گذاشته و انرژی مثبت از وجودشان فوران می کند . کسانی که غریزی و اهل هوی و هوس هستند و مدام در حال پاسخگویی به امیال خود به سر می برند و نمی توانند خود را کنترل کنند و خصوصاَ به زبان و نگاه خود مسلط نیستند ، هیچ جذابیتی ندارند .

 

 

۸- ارتباط چهره به چهره ایجاد کنیم :

   با نگاه کردن به طرف مقابل ، در واقع به او می فهمانیم که به صحبت کردن با او علاقمند هستیم . زبان نگاه زبان بسیار مؤثری است . باید سعی کنیم هنگام صحبت ، به چشمان و صورت طرف مقابل نگاه کنیم ، بخصوص زمانی که او در حال صحبت کردن است . البته در این تکنیک باید جانب احتیاط را رعایت کرد . گاهی مواقع خیره شدن به مخاطب ممکن است نتیجه عکس ایجاد کند . زیرا ممکن است موجب بد گمانی و سوء ظن او شود و او را ناراحت کند . گاهی داشتن تبسمی دوستانه در خلال نگاهها ، از بروز این مشکل پیشگیری می کند .

۹- در گفتگو فعال باشیم :

   بسیاری از افراد در گفتگو با دیگران نقش فیر فعال دارند ، یعنی فقط به حرفهای دیگران گوش می دهند و برای گفتن سخن خود ساعتها منتظر می مانند . در سخن گفتن باید ترجیحاَ آغاز گر باشیم و به خود جرأت سخن گفتن را بدهیم و تبادل نظر کنیم و در تمام مسائلی که مطرح می شود شرکت کنیم و سعی کنیم هدایت کننده باشیم . برای مهارت و تأثیر گذاری در سخن گفتن باید چند نکته مهم را رعایت کنیم ، از جمله : سبقت گرفتن در سلام کردن در آغاز ارتباط ، معرفی کردن خود ، بی پیرایه سخن گفتن ، به سخنان مخاطب گوش دادن و در باره آنها اندیشیدن ، اظهار نظر کردن و سؤال کردن در باره سخنان مخاطب ، و نشان دادن رضایت و خوشنودی در برابر پاسخهای او .

۱۰- هنر گوش دادن را فرا بگیریم :

   مکالمه با گوش دادن ارتباط دارد . برخی از افراد سریع سخن می گویند و برخی با تأنی . باید در برابر سخن گفتن مخاطب تحمل و شکیبایی داشته باشیم و به حرفهای آنها دقیقاَ گوش دهیم . هرگز نباید در برابر سخنان مخاطب نقش دفاعی بگیریم ، زیرا باعث ایجاد تفرقه و شکست در برقراری ارتباط حسنه می شود .

۱۱- از طرح پرسشهای نا خوشایند بپرهیزیم :

   هرگز بدون مقدمه مسئله یا سؤالی را طرح نکنیم . هر گاه می خواهیم از طرف مقابل پرسش خصوصی بکنیم با عبارتی مثل ببخشید که این سؤال را می پرسم ، ولی خیلی مایل بدانم که ….. شروع کنیم . به این ترتیب به مخاطب این اجازه را می دهیم که اگر تمایل به پاسخ دادن نداشته باشد از ما ناراحت و آزرده نشود .

۱۲- در مورد خود واقع گرا باشیم :

   در باره خود اغراق گویی نکنیم . خود را با صفاتی والا و ممتاز معرفی نکنیم . در موقع سخن گفتن خودمان باشیم . ساده سخن بگوییم . بگذاریم مخاطب در باره خوبیها و بدیهایمان ، خودش قضاوت کند .

۱۳- مسائل مورد علاقه مخاطب را کشف کنیم :

   در صورتی که بتوانیم مسائل مورد علاقه مخاطب را کشف کنیم ، دیگر در باره شروع و ادامه موفق مکالمه مشکلی نخواهیم داشت و در واقع بهتر می توانیم با او گرم بگیریم . برای این کار کافیست بدانیم که علایق مخاطبان ، انحصاراَ مخصوص به خود آنها نیست و کسان دیگر از جمله ما نیز می توانیم دارای آن علایق باشیم . به عبارت دیگر باید از مکالمه خسته کننده و یک طرفه بپرهیزیم .

و در نهایت اینکه :

   – نام اشخاص را به خاطر بسپاریم .

   – مخاطب را با نام بخوانیم .

   – سخنان خود را در وضعی خوشایند به پایان ببریم تا مخاطب از نتیجه مکالمه راضی باشد .

   – به او بگوییم که از مکالمه با او لذت برده ایم .

   – به او بگوییم که مشتاق ملاقات مجدد او هستیم .

   – در موقع خداحافظی با گرمی و صمیمیت از او جدا شویم .  

 

 

 

 

 

                                                                                                                              دکتر محمود نودرگاه فرد

                                                                                                                             روانشناس ، مشاور خانواده

                                                                                                                             عضو هیئت علمی دانشگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *